เรียนรู้เกี่ยวกับพารามิเตอร์และarrayในPHP

พารามิเตอร์ ในการเขียนโค้ด ทำเว็ปไซต์ในภาษา PHP นั้น ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่จำเป็นในการใช้งาน เพราะคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเขียนเว็ปไซต์นั้น ยังไงก็จำเป็นต้องมีการใช้ พารามิเตอร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พารามิเตอร์เป็นตัวกำหนดสำคัญในการรับรู้ข้อมูลต่างๆของฟังก์ชั่น

โดยข้อมูลต่างๆนั้นจะถูกนำมาใช้ประมวลผลภายในฟังก์ชั่น เพื่อนำมาใช้งานต่อยอดอีกที ซึ่งในส่วนของพารามิเตอร์เองนั้น มีเทคนิคเพิ่มเติมที่ควรรู้จัก เราจะมาแนะนำกันเบื้องต้นคร่าวๆดังนี้

Default Parameter หรือ พารามิเตอร์แบบค่าดีฟอลต์ ค่าตั้งต้น

ในบางครั้งค่าพารามิเตอร์ที่เรียกใช้ในหลายๆครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าไปมาหลายครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็ซในการทำงานจึงมีการกำหนดค่าพารามิเตอร์แบบดีฟอลต์สำหรับพารามิเตอร์ที่ใช้บ่อยๆเอาไว้ล่วงหน้า หากเราไม่ได้กำหนดค่าให้พารามิเตอร์เป็นแบบอื่น

โปรแกรมก็จะเลือกค่าดีฟอลต์ที่เรากำหนดไว้มาใช้ นั่นเอง วิธีการเขียนคือ function ชื่อฟังก์ชั่น(ชื่อพารามิเตอร์=ค่าที่กำหนด){  } แต่อย่างไรก็ตามมีข้อกำหนดอยู่เล็กน้อยนั่นคือ เราต้องกำหนดพารามิเตอร์แบบไม่ดีฟอลต์ ไว้ก่อน พารามิเตอร์แบบดีฟอลต์ทุกตัว ยกตัวอย่างดังนี้

function f1($a, $b=10, $c=”php”) {…} แบบนี้ 

เมื่อเราเรียกใช้งาน function f1(5) แบบนี้ ผลลัพธ์ที่ได้คือ $a=5 (ตามค่าในวงเล็บ) $b=10 (ตามค่าดีฟอลต์ที่เซตไว้ในฟังก์ชั่นเดิม) แต่หากเราเรียกใช้ function f1(5,15) แบบนี้ ผลลัพธ์จะกลายเป็น $a=5, $b=15 (เพราะไปกำหนดค่า $b=15 แทนค่าดีฟอลต์เดิม)

ในภาษา PHP นั้นเราไม่สามารถอ้างอิงตัวแปรที่ถูกสร้างภายในฟังก์ชั่น จากภายนอกฟังก์ชั่นได้ และในทางกลับกันก็ไม่สามารถอ้างอิงตัวแปรนอกฟังก์ชั่นมาจากในฟังก์ชั่นได้เช่นกัน

ถ้า $x = 20

function f1() {

echo $x;

$y=30;

}

ผลลัพทธ์ที่ได้ คือ error! เพราะ ตัวแปร $x ที่อ้างอิงถูกสร้างอยู่นอกฟังก์ชั่น 

หากเรา echo $y; ตอนนี้ ก็จะ error! อีก เพราะอ้างถึงตัวแปร $y ที่ถูกสร้างใน function f1() แต่เรามา echo จากภายนอก function

ทีนี้หากเรามีเคสว่าต้องอ้างถึงตัวแปนที่สร้างไว้นอกฟังก์ชั่นแต่ต้องการนำมาใช้ภายในฟังก์ชั่น จะทำอย่างไร ซึ่งบางครั้งเป็นสิ่งสำคัญต้องใช้ด้วย จึงได้มีการสร้างคำสั่ง global ขึ้นมา เพื่อใช้อ้างอิง ตัวแปร สร้างไว้นอกฟังก์ชั่นมาใช้ในฟังก์ชั่นได้ โดยมีรูปแบบดังนี้

global ตัวแปร_1, ตัวแปร_2, ตัวแปร_3,… ตัวอย่างเช่น

$x=30;

$y=50;

function f1() {

global  $x, $y;

echo $x + $y;

}

แบบนี้ได้ ผลลัพธ์ก็คือ 80 เพราะใช้ global อ้างอิงตัวแปรนอกฟังก์ชั่นแล้ว

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  คาสิโนออนไลน์ฝากไม่มีขั้นต่ำ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์และไอที และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร