อุตสาหกรรมรถยนต์และโรงงานอัตโนมัติ 

การบุกประเทศต่างๆของธุรกิจขนาดใหญ่มีเป็นจำนวนมาก และขยายสาขาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีการเปิดกว้างในการทำธุรกิจในสังคมแบบไร้พรมแดนไม่ว่าจะเป็นทางด้านการตลาด การแข่งขันต่างๆ

หาบริษัทไหนที่มีเงินทุนมากพอหรือศักยภาพมากพอที่จะสามารถทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆในประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพไม่ว่าจะเป็นในการจัดการในส่วนขององค์กร ระบบสื่อสารต่างๆภายในองค์กรให้มีความรู้และประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ก็พร้อมที่จะให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาในองค์กรต่างๆเหล่านี้ 

ในองค์กรในประเทศไทยที่มีการพัฒนาอยู่เสมอแต่ว่ายังไม่เท่าทันในต่างประเทศ เพราะในปัจจุบันที่มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับโรงงานการวางผังโรงงานให้เหมาะสมกับการทำงาน ยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่มีการประกอบรถยนต์ บริษัทนั้นมีทั้งสายงานที่จะต้องยกของที่มีน้ำหนัก และนำไปประกอบในส่วนต่างๆของรถยนต์

ก่อนหน้านี้มีการใช้คนเป็นจำนวนมากในการทำขั้นตอนต่างๆ ในสายงาน 1 สายงานที่เป็นสายการผลิตรถ 1 คัน ในการประกอบชิ้นส่วนครบแล้วอาจจะต้องใช้คนโดยประมาณ 30-40 คนต่อรถ 1 คัน ซึ่งเป็นสายพานยาวและขับเคลื่อนไปตลอด 1 คนจะประกอบเพียงแค่ 1 ชิ้นเท่านั้นในส่วนที่ตัวเองถนัดที่สุด ในส่วนนี้เองปัจจุบันจึงมีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ และ Robot เพื่อมารองรับการทำงานที่ใช้มนุษย์น้อยลง และใช้ความแม่นยำมากยิ่งขึ้น 

สายงานผลิตรถทั้งคันในปัจจุบันหากมีการใช้ Robot ทั้งหมดโดยควบคุมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีความแม่นยำสูงและความปลอดภัยค่อนข้างสูง ลดการทำงานซ้ำซ้อนรวมไปถึงความอ่อนล้าที่มนุษย์มี ส่วนเรานี้เทคโนโลยีสามารถเข้ามาทดแทนได้ทั้งสิ้นและมีลักษณะงานที่เหมาะสม รวมถึงมีความเรียบร้อยอย่างยิ่งในการทำงาน จึงทำให้บริษัทหลายๆ

บริษัทมีความคิดว่าอยากนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบริษัทตัวเอง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ทั้งอุตสาหกรรม จำเป็นจะต้องมีการค่อยๆพัฒนาเนื่องด้วยการพัฒนาครั้งนี้ ที่จะพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆ หากเปลี่ยนพลังงานจำเป็นจะต้องใช้เงินทุนอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการวางโครงสร้างระบบ Robot แขนกลต่างๆ

ในส่วนของคอมพิวเตอร์โปรแกรมโครงสร้างในการทำงานต่างๆ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องค่อยๆในการปฏิบัติงานเพื่อให้ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ในบริษัทนั้น หรือเพิ่มโอกาสที่จะมีความคิดเพิ่มเติมที่จะปรับส่วนต่างให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพราะแต่ละบริษัทอุตสาหกรรมก็มีความชำนาญที่แตกต่างกันหรือมีความต้องการในการทำงานที่แตกต่างกัน

จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการพัฒนาให้นำระบบควบคุมโดยอัตโนมัติเข้ามาควบคุมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสายการผลิตหรือระบบโครงสร้างต่างๆของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนให้เหมาะสมและใช้เวลาสักพักเพื่อให้ตกตะกอนทางความคิดในการทำระบบเหล่านี้ให้รองรับกับการทำงานของบริษัทตัวเอง