วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ 

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมหรือวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ใช้งานอยู่ตลอดเวลา คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันหรือไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการประมวลผลภายในบริษัทต่างๆที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากที่สุด

ย้อนกลับไปแต่ก่อนมนุษย์ของเราใช้อุปกรณ์ต่างๆในการคิดคำนวณจะเป็นเท่านั้น การใช้นิ้วมือในการนับเลขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือแม้แต่จะเป็นอย่างธรรมชาติใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นหินไม้หรือแม้แต่จะเป็นก้อนกรวด

ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์เพราะมนุษย์มีความจำเป็นต้องใช้พรอาการเหล่านี้ในการคำนวณหรือแม้แต่จะเป็นการจดบันทึกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยุคสมัยของคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อรองรับการใช้งานทุกคน

ยุคเริ่มแรกของคอมพิวเตอร์คือยุคเครื่องจักรมีการผลิตคิดค้นขึ้นมา เพื่อรองรับการใช้งานมีการสร้างขึ้นมาเป็นการคิดคำนวณอย่างรวดเร็ว มีตัวอย่างเช่นลูกคิดต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นแผ่นหินที่ใช้จดบันทึกต่างๆที่จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นยุคแรกๆที่ถูกผลิตคิดค้นขึ้นมาเป็นต้นแบบของคอมพิวเตอร์ ในยุคต่อมาก็มีการผลิตคิดค้นขึ้นมาอีกอยู่ตลอดเวลา

ในยุคที่ 2 คือยุคเครื่องจักร มนุษย์ได้มีการใส่กลไกที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นของมนุษย์และก็มีในส่วนของฟันเฟืองที่มีประสิทธิภาพมาก ในสวนยุคเก่านี้เองก็มีการผลิตนาฬิกาคำนวณต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นเครื่องคำนวณอีก

เพื่อรองรับการใช้งานมีความรวดเร็วในการคิดคำนวณหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการคิด ยุคต่อมาก็ยังมีการพัฒนาอยู่ตลอด จนไปถึงยุคเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ก็มีการผลิตคิดค้นระบบกระแสไฟฟ้าขึ้นมาใช้กับวงจรสูญญากาศ สิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตามอายุการใช้งานของหลอดไฟมีอายุการใช้งานที่สั้นมากๆ

ตัวใหญ่ก็มีราคาอยู่ข้างสูงจึงมีการใช้แต่เพียงรัฐบาล การทหาร รวมถึงการศึกษาระดับสูงเพียงเท่านั้นยังไม่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย มีการผลิตอยู่ตลอดเวลาในยุคต่อมา จนไปถึงยุคล่าสุดนั่นก็คือยุคอิเล็กทรอนิกส์มีการใช้ระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องจักรกลเข้ามา มีการพัฒนารูปแบบในการใช้งานต่างๆ

มีการผลิตทรานซิสเตอร์ แผงวงจร และยังมีการพัฒนาตลอดเวลาจะมาถึงยุคปัจจุบันที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ทุกคนได้ใช้ หน้าตาเหมือนในปัจจุบันมีประสิทธิภาพในการใช้งานรวมถึงยังมีศักยภาพอย่างยิ่ง สาเหตุที่ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงตลอด

จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของคอมพิวเตอร์ถูกผลิตคิดค้นขึ้นมาอยู่เสมอ เป็นสินค้าใหม่ๆหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการใช้งานอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องของบริษัทต่างๆเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานกับผู้คน 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  ทดลองเล่นบาคาร่า