ความแตกต่างของคอมพิวเตอร์ และประเภทที่แตกต่างกัน

ในยุคปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์มีการใช้อย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ใช้ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็น Personal คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็น Server ใหญ่ในยุคปัจจุบัน ทำให้ผู้คนต่างมีความสนใจในการพัฒนางานหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

ในปัจจุบันการเติบโตของเทคโนโลยีต่างๆส่งผลให้บริษัทต่างๆจำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพราะยุคนี้การแข่งขันที่สูงมากยิ่งขึ้นของการทำงานจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อช่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไร

ก็ตามในยุคปัจจุบันมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากมายถูกพัฒนาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการเพิ่มขนาดหรือแม้แต่จะเป็นลักษณะในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีมากมายตั้งแต่ราคาถูกจะมีราคาแพง

แต่ละบริษัทอยู่สำนักงานต่างๆก็จำเป็นจะต้องมีการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมมากที่สุด หาซื้ออุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมอาจจะทำให้เสียเงินเปล่าไม่ว่าจะเป็นใช้อุปกรณ์นั้นไม่คุ้มค่า หรือว่าใช้อุปกรณ์ที่ดีกว่าความต้องการในการใช้งาน นี้ปัจจุบันลักษณะที่แตกต่างกันออกไปของอุปกรณ์

แต่ละบุคคลจะทำให้บริษัทต่างๆมีความจำเป็นจะต้องเลือกหาในส่วนของบุคลากรต่างๆเข้ามาช่วยคัดสรรอุปกรณ์ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงที่สุด

ยกตัวอย่างเช่นในยุคปัจจุบันก็มีการตั้งแผนกไอทีขึ้นมา เพื่อรองรับการควบคุมในการเขียนโปรแกรมต่างๆการควบคุมอุปกรณ์ภายในองค์กร หรือพัฒนาในส่วนของการวางระบบภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันมีอุปกรณ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากมายที่แต่ละองค์กรมีความจำเป็นต้องใช้ที่แตกต่างกันออกไปแต่ละแผนก

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลที่ค่อนข้างสูง ใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบริษัทข้ามชาติที่ทำงานเป็นข้อมูลจำนวนมหาศาลต้องมีการส่งต่อข้อมูลตลอดเวลา ธนาคาร องค์กรขนาดใหญ่ สายการบินที่มี user จำนวนมหาศาล เมนเฟรมคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ค่อนข้างสูงและมีราคาค่อนข้างแพง

มินิคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถภาพลองเอามาจากในเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในองค์กรขนาดกลางหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของการสร้างเป็น Server ในการรับส่งไฟล์ต่างๆ อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันมีการใช้แผ่นเฟรมในคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลหรือองค์กรที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ใช้ในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก มีราคาที่ถูกลงมาจากในเครื่องคอมพิวเตอร์และสมรรถนะภาพรองลงมา

ไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นลักษณะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือว่าในส่วนของ PC Personal Computer เป็นอุปกรณ์ที่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์กรหรือแม้แต่จะเป็นการใช้เพื่อส่วนตัวใช้ในงานต่างๆ ซึ่งสามารถเลือกประสิทธิภาพในการทำงานได้แล้วแต่งบประมาณการจัดในส่วนของสเปคคอมพิวเตอร์ก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะไปใช้ในงานอะไร 

ทั้งหมดนี้คือความแตกต่างของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในแต่ละประเภทและการใช้งานต่างๆที่ในยุคปัจจุบันมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จำเป็นต้องมีการเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อควบคุมทางด้านงบประมาณและประสิทธิภาพการทำงาน 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  Ufa168 ฝาก