การแบ็คอัพและเรียกคืนข้อมูล

เมนบอร์ด (Mainboard) เป็นฮาร์ดแวร์หลักที่ใช้ติดตั้งและเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์อื่นๆ ทั้งหมด

ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสก์ แรม การ์ดจอ และอื่นๆ ให้สามารถทำงาน ติดต่อสื่อสาร รับ-ส่งข้อมูลระหว่างกันได้โดยเมนบอร์ดจะถูกควบคุมการทำงานด้วยชิปเซ็ตที่ติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ประกอบไปด้วยChipset North Bridge (ชิปเซ็ตที่อยู่ใกล้ซีพียู)ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของหน่วยความจำหรือแรมและการ์ดจอหรือวีจีเอให้ทำงานร่วมกันกับซีพียูได้อย่างถูกต้องซึ่งการเชื่อมต่อ

จะเป็นการเชื่อมต่โดยตรงกับซีพียู Chipset South Bridge (ชิปเซ็ตที่อยู่ใกล้กับแบตเตอรี่ไฟเลี้ยง ROM BIOS) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ Slot Interface, USB, LAN, Audio, Bios,IDE และ SATAดังนั้นเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวเมนบอร์ดอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรคำนึงถึงสำหรับการเลือกใช้เมนบอร์ด

คือเมนบอร์ดจะต้องรองรับ หรือสนับสนุนการเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ตัวอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลให้การทำงานของฮาร์ดแวร์แต่ละชิ้นสมบูรณ์ที่สุดแรม (RAM : Random Access Memory) เป็นหน่วยความจำชั่วคราว

โดยแรมจะทำงานอยู่ระหว่างซีพียูกับฮาร์ดดิสก์ซึ่งจะทำหน้าที่ในการเก็บหรือพักข้อมูลที่จำเป็นต่อการประมวลผลที่เกิดในขณะนั้นของซีพียู สิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับการเลือกขนาดความจุของแรมคือปริมาณความต้องการในการใช้หน่วยความจำของซีพียู

ยกตัวอย่างเช่นหากซีพียูของคอมพิวเตอร์ต้องการใช้หน่วยความจำ 8GB และแรมของคุณมีความจุ8GB ซีพียูก็สามารถใช้หน่วยความจำจากแรมได้ทันทีไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปใช้หน่วยความจำสำรองที่เมนบอร์ดดังนั้นมันจะส่งผลให้ซีพียูสามารถทำงานได้เร็วขึ้นนั่นเองดังนั้นถ้าหากคุณต้องการรันโปรแกรมหลายๆ

โปรแกรมพร้อมกันคุณจำเป็นที่จะต้องมีขนาดความจุแรมที่มากพอ

เพื่อช่วยให้การทำงานระหว่างแรมกับซีพียูรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น0ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่โดยฮาร์ดดิสก์จะเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมและไฟล์ข้อมูลต่างๆเพราะฉะนั้นฮาร์ดดิสก์จึงมีความสำคัญไม่ได้น้อยไปกว่าฮาร์ดแวร์ตัวอื่นๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เลย และในปัจจุบันนี้ฮาร์ดดิสก์มีให้เลือกใช้งานอยู่ 2 ชนิดประกอบไปด้วย

เรื่องนี้ถูกเขียนใน คอมพิวเตอร์ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร