Windows Server 2012 R2

หน้าจอ All apps

Windows Server 2012 R2 จะรวบรวมแอพหรือโปรแกรมทั้งหมดที่ติดตั้งบนเครื่องไว้ที่หน้าจอ All apps ทั้งแอพที่มาพร้อมเครื่องและแอพติดตั้งเพิ่มใหม่ภายหลัง

(ส่วนหน้า Start screen จะแสดงเฉพาะแอพที่ใช้บ่อย หรือแอพที่เราเลือกนำไปวางเพื่อสามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น) โดยสามารถเข้าสู่หน้าจอ All apps ได้โดยคลิกที่ปุ่ม Down จากหน้าจอ Start screen

แถบคำสั่ง Charm bar

Windows Server 2012 R2 มาพร้อมกับแถบคำสั่ง Charm bar อยู่ทางด้านขวาของหน้าจอ ซึ่งจะรวบรวมคำสั่งที่เราใช้งานบ่อย ได้แก่ Search, Start และ Settings โดยปกติจะถูกซ่อนอยู่ เราสามารถเรียกแถบ Charm bar นี้ขึ้นมาได้โดยเลื่อนเมาส์ไปที่มุมขวาบนหรือล่างของหน้าจอก็ได้

หน้าจอเดสก์ท็อป

เมื่อคลิกที่ไทล์ Desktop จากหน้า Start screen จะเป็นการสลับเข้ามาใช้งานในโหมดเดสก์ท็อป (Desktop) โดยหน้าจอจะคล้ายกับบน Windows Server เดิมนั่นเอง แต่จะสังเกตว่าปุ่ม Start ที่ใช้สำหรับเข้าถึงโปรแกรมและทรัพยากรต่างๆ บนเครื่องนั้นไม่มีแล้ว (เพื่อให้ใช้ผ่านหน้า Start screen เป็นหลัก)

รีสตาร์ทและปิดการใช้งานเครื่องเซิร์ฟเวอร์

เมื่อต้องการปิดเซิร์ฟเวอร์เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์หรืออัพเกรดฮาร์ดแวร์ เราจะต้องใช้คำสั่งปิดการใช้งานเครื่องก่อน ไม่ควรกดสวิตช์ปิดเครื่องเลย

เพราะอาจทำให้การทำงานของ Windows Server มีปัญหา และข้อมูลของเราอาจสูญหายได้ โดยให้ไปที่ Charm bar จากนั้นคลิก Power และเลือกวิธีการปิด

กำหนดชื่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์

เราสามารถกำหนดชื่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้เป็นไปตามต้องการได้ ควรเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับชื่อบริษัท ชื่อแผนก ชื่อองค์กร หรือการทำงาน เริ่มต้นเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่มุมขวาด้านล่างของหน้าจอให้ปรากฏ Charm bar จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Setting และกำหนดค่า

กำหนดไอพีแอดเดรสให้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์

เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บิรการงานอย่างใดอย่างหนึ่งแก่คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดไอพีแอดเดรสแบบคงที่ เพื่อนำไปใช้อ้างอิงให้กับเครื่องที่ใช้บริการต่อไป

การ Activate Windows Server

Activate เป็นการเปิดใช้งาน Windows Server ที่มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และอัพเดตความสามารถต่างๆ ได้ในภายหลัง หลังจากที่ติดตั้ง Windows Server ในหน้าต่าง Server Manager จะแสดงสถานะ Product ID เป็น Not activate

จากนั้นให้เราคลิกที่ลิงก์ Not activated เพื่อใส่รหัส Product Key (รหัสผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างกล่องแผ่นติดตั้ง)

เรื่องนี้ถูกเขียนใน คอมพิวเตอร์ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร