การปรับแต่งคุณสมบัติของ DHCP

การปรับแต่งคุณสมบัติการทำงานของ DHCP Server ให้เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของระบบ ซึ่งจะมีทั้งการกำหนดช่วงเวลาการอัพเดตข้อมูลสถิติ และการบันทึกล็อกไฟล์ ให้คลิกเมาส์ขวาที่ [IPv4] และเลือก Properties จะปรากฏหน้าต่าง IPv4 Properties และกำหนดค่าในแท็บต่างๆดังนี้

แท็บ General จะมี 3 ตัวเลือกด้วยกัน คือ

Automatically update statistics every กำหนดช่วงระยะเวลา (เป็นชั่วโมงและนาที) ในการอัพเดตข้อมูลสถิติในการทำงานของ DHCP Server

Enable DHCP audit logging สั่งให้เขียนบันทึกข้อมูลการทำงานของ DHCP Server ทุกวัน โดยเก็บเป็นล็อกไฟล์ที่ \ winnt \ system32 \ dhcp

Show the BOOTP table folder แสดงตาราง BOOTP ของเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนการ BOOTP Client

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แท็บ DNS จะมี 3 ตัวเลือกด้วยกัน คือ

Enable DNS dynamic updates according to the setting below กำหนดให้อัพเดตข้อมูลเมื่อมีการร้องขอจากไคลเอนต์ไปยังเครื่อง DNS Server แบบอัตโนมัติหรือไม่ โดยมี 2 หัวข้อย่อยให้เลือกคือ

Dynamically update DNS A and PTR records only if requested by the DHCP clients อัพเดตเรคอร์ด A และ PTR เมื่อมีการร้องขอจากไคลเอนต์

Always dynamically update DNS A and PTR records อัพเดตเรคอร์ด A และ PTR โดยไม่ต้องรอการร้องขอ

Discard A and PTR records when lease is deleted ไม่ส่งชื่อกับแอดเดรสไปให้ไคลเอนต์เมื่อหมดอายุการถือครองการใช้งาน

Dynamically update DNS A and PTR records for DHCP clients that do not request updates สามารถอัพเดตข้อมูลแบบ Dynamic DNS Server สำหรับไคลเอนต์เวอร์ชันเก่า (Windows for workgroup, Windows 95, Windows NT 4.0) ที่ไม่สนับสนุน Dynamic update

แท็บ Failover แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการทำ Failover บนระบบโดยจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเครื่อง DHCP Server ทั้งสองเครื่อง ในตัวอย่างเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง capricorn.siam2019.com – penguin77 ในช่อง Partner Server แสดงชื่อ Standby DHCP Server คือ penguin77 ทำงานในโหมด Hot standby

ที่เครื่อง Standby DHCP Server เมื่อเปิดดูคุณสมบัติในแท็บ Failover ในช่อง Partner Server จะแสดงชื่อ capricorn.siam2019.com ทำงานในโหมด Hot standby

การปรับแต่งคุณสมบัติของสโคป

เราสามารถปรับแต่งคุณสมบัติการทำงานของสโคป เช่น การกำหนดช่วงแอดเดรส ระยะเวลาการถือครองของไคลเอนต์ให้เป็นไปตามความต้องการได้จากหน้าต่าง Scope Properties โดยคลิกขวาที่ Scope และเลือก Properties จะปรากฏหน้าต่าง Scope .. Properties ที่มีแท็บต่างๆ ดังนี้

 

เรื่องนี้ถูกเขียนใน คอมพิวเตอร์ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร